ARABAN SUPER

Cikkszám: E4041233 Kategória:

Leírás

1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA:
Kereskedelmi elnevezés: ARABAN SUPER
A készítmény alkalmazhatósága: Stabilizáló szer professzionális és borászati felhasználásra.
A FORGALMAZÓ NEVE: ENOLOGICA VASON S.R.L.- Localitá Nassar 37.
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) ITALIA
Tel.045-6859017
Felelős szakember: info@vason.com
2. VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁS:
A gumiarábikum nem veszélyes anyag. A helyi érvényben lévő szabályoknak megfelelően és az uniós szabályok értelmében a termék 0,5 % kén-dioxidot tartalmaz.
– Személy és környezeti veszélyforrások:
Egészségre ártalmas tényezők: nincsenek
Környezetre ártalmas tényezők: nincsenek
3. AZ ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
Leírás: gumiarábikum oldat
Összetétel:
CAS n. EINECS n.
9000-01-05 232-519-5
7446-09-5 231-195-2
Összetevők: % / veszélyek
Gumiarábikum: > 20 –
Kén-dioxid: 0,5 %, toxikus R23, R34
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:
Azonnal szükséges orvosi beavatkozás
4.1 Bőrrel való érintkezés: azonnal vegyük le a szennyezett ruházatot. Bőrrel való érintkezés esetén vízzel mosakodjunk meg.
4.2 Szembe kerüléskor: Azonnal mossuk bő, folyóvízzel a nyitott szemet legalább 15 percen át, forduljon szemészhez.
4.3 Lenyeléskor: kén tartalmú szer, rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
4.5 Belégzéskor: A balesetet szenvedett személyt vigye szabad levegőre.
5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:
5.1 Ajánlott tűzoltó anyag: CO2, tűzoltó por, víz
5.2 Nem ajánlott tűzoltó anyag: nincs
5.3 Fennálló veszélyek: jelentősebb nincs.
5.4 Védőfelszerelés: átlagos védőfelszerelés melyet tűz esetén kell használni.
6. A BALESET SORÁN TÖRTÉNŐ SZENNYEZŐDÉSEK ESETÉN TEENDŐ LÉPÉSEK:
6.1 Személyekre vonatkozó figyelmeztető előírások: a kiborult anyag csúszásveszélyes.
6.2 Környezetre vonatkozó figyelmeztető előírások: takarítsuk össze a kiborult anyagot, a koszos felületeket pedig vízzel tisztítsuk meg, a szennyeződések normál csatornahálózatba üríthetők.(biológiailag lebomló anyag)
6.3 vízzel mosható (meleg lehetőség szerint, ha rendelkezésre áll)
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:
7.1 Kezelés: semmi különleges eljárást nem igényel.
7.2 Tárolás: 5 -35 fokos hőmérsékleten, jól szellőző száraz és hűvös helyen tároljuk. Ne tároljuk nem élelmiszer jellegű illó anyagok közelében.
8. SZEMÉLYI VÉDELEM:
8.1 személyvédelmi eszközök:
Általános védelmi és munka higiéniai előírások.
Tartsuk távol ételtől, italtól, takarmányoktól.
A szennyezett ruházatot távolítsuk el, használata előtt és után is mosson kezet.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezést.
Légutak védelme: SO2 szűrővel ellátott arcvédő maszk.
Kezek védelme: természetes latex kesztyű CE által jóváhagyott kémiai felhasználásra.
Szem védelme: oldalsó védő résszel is ellátott védőszemüveg. Ne használjon kontaktlencsét.
Test védelme: kötény, csizma
9. FIZIKAI- KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:
Megjelenés: többé-kevésbé folyékony, sűrű anyag.
Szín: sárga
Illat/szag: gyenge kénes illat.
Állapotváltozás:
Olvadáspont:-
Forráspont:-
Gyúlékonyság: –
Öngyulladás: –
Sűrűsége 20 fokon
20 fokon vízben való oldhatósági tulajdonsága: teljes mértékben oldódik
10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS:
10.1 Kerülendő körülmények:
Melegítés hatására és savakkal történő érintkezésekor kén-dioxid szabadul fel.
10.2.Veszélyes bomlástermékek: felmelegítve kén szabadul fel.
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:
Akut toxicitás: 0,5 % kén-dioxidot tartalmaz
Irritáló hatások: légzőrendszerre
Bőrrel történő érintkezéskor:nincs
Szemmel való érintkezése: kerülje szembe történő jutását.
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:
Ökológiai információk: a termék teljes mértékben újrahasznosítható.
Nem veszélyes a környezetre.
13. A MARADVÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:
A termék: az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell elvezetni.
A csomagolás: az termékkel egyenértékű módon vezesse el, dobja ki.
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
az ADR/RID és IMO normáknak nem alárendelt termék.
15. RENDSZABÁLYI INFORMÁCIÓK: a termék nem veszélyes.
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
Minden információ, amit e leírás tartalmaz, jóhiszeműen, legjobb jelenlegi tudásunkhoz mérten adunk át. Kizárólag a jelzett termékre vonatkozó biztonsági információkat tartalmaz, nem specifikáció, és nem minőségi garancia.
16.1 a biztonsági adatlapért felelős kiadó szerv: termék biztonsági iroda.